Anmäl klagomål, synpunkter och förbättringsförslag till vården1 Personuppgifter Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Jag gör anmälan som:
Patient

2 Detaljer om ärendet

Beskriv händelsen kortfattat, vilka frågor du vill ha svar på och förslag på åtgärder som hade kunnat förhindra att liknande händelser inträffar.
Du behöver komplettera följande