Här kan du läsa hur vi hanterar dina personuppgifter. Läs mer...

Anmäl klagomål, synpunkter och förbättringsförslag till vården1 Personuppgifter Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter

Jag gör anmälan som:
Patient


2 Detaljer om ärendet

Beskriv händelsen kortfattat, vilka frågor du vill ha svar på och förslag på åtgärder som hade kunnat förhindra att liknande händelser inträffar.