Anmäl klagomål, synpunkter och förbättringsförslag till vården

Region Norrbotten vill erbjuda vård av hög kvalitet till alla. Därför är dina synpunkter viktiga för att vi tillsammans ska kunna arbeta för en säkrare vård. Om du inte är nöjd kan du börja med att kontakta den mottagning eller verksamhet där du fått vården. För att föra fram synpunkter till verksamheten skickar du e-post till vår funktionsbrevlåda - avvikelser@norrbotten.se

När du lämnar skriftliga synpunkter via brev eller e-post är det bra om du beskriver:

  • vem händelsen berör (patientens namn)
  • datum för händelsen/händelserna
  • namnet på vårdinrättning/vårdinrättningar
  • vilket sjukhus (om händelsen skett på ett sjukhus)
  • en kort beskrivning av händelsen
  • vilka frågor du vill ha svar på
  • förslag på åtgärder som hade kunnat förhindra att liknande händelser inträffar
  • dina kontaktuppgifter.

Du kan även kontakta patientnämnden med dina synpunkter. Patientnämnden är fristående från hälso- och sjukvården och kan hjälpa dig att berätta för de ansvariga om det du har varit med om och att få svar på dina synpunkter eller klagomål. Du behöver inte ha kontaktat vården innan med dina synpunkter.
Just nu ställer Regionen om till en ny organisation och därför behöver vi hantera dina synpunkter/klagomål manuellt. Detta kan resultera i vissa fördröjningar i handläggning och återkopplingen. Vi ber om ursäkt för detta och hoppas att det inte ska orsaka besvär.