Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Region Norrbotten inhämtar personuppgifter för att kunna handlägga och besvara ditt klagomål. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att Region Norrbotten ska kunna utföra sitt uppdrag enligt patientsäkerhetslagen. Uppgifterna kan användas av hälso- och sjukvårdspersonal för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten.

Tänk på att ditt klagomål blir en allmän handling som kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen efter en sekretessprövning. Region Norrbotten hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Dina personuppgifter registreras i vårt diarium och arkiveras av regionarkivet. Vill du veta mer om vår personuppgiftsbehandling och dina rättigheter som registrerad, se Information om hur vi hanterar dina personuppgifterTillbaka till startsidan